Til forsiden Aksel Endresen Transport

Tjenester

Krokløft

Vi kan tilby containertransport, slamsuging og kranoppdrag.

Stykkgods

Med vårt utvalg av ulike hengere kan vi tilby transport av alle typer stykkgods.

Walking Floor, thermo og maskinflak m/ semi.  

Hjullaster

Med vår Volvo L70 kan vi tilby lasting, lossing og løfting av utstyr.

Containerutleie

Vi tilbyr utleie av avfallscontainere til private husholdninger og bedrifter.

Containerstørrelser fra 6 m3 til 45 m3.

Sidelaster & containerchassis

Vi kan ta containere fra 20 ft. til 45 ft.

Massetransport

Vi tilbyr massetransport med tippsemi og tippbil.

Tank

Med våre tanker med integrert pumpe og varmeelement kan vi frakte ulike typer gods i flytende form.